Om Björkerödsgården

På vår klubbgård, Björkerödsgården, finns dokumenterat arrendatorer från 1670 och framåt. Den första hemmansägaren hette Peder Jensen och hade nog sitt ursprung i Danmark. Den sista arrendatorn att bruka marken var Gustav Jönsson och hans hustru Margareth som arrenderade från 1949 – 1964. De hade arbetshäst och slet för att få det att gå runt. 1964 beslutade de sig för att lämna gården och flytta till Helsingborg.
På 1970-talet ville Krapperup ha tillbaka all arrendemark för att användas som betesmark och jordbruket upphörde. Då fick IS Kullen möjlighet att arrendera Björkerödsgården. Medlemmarna gjorde en stor ombyggnad av en av ladorna som blev till samlingssal med dusch och bastu. Övriga byggnader på gården har renoverats varsamt och bibehålls så genuina som det går.

Rulla till toppen