Ekonomiska bestämmelser 2024

Medlemsavgifter med mera:

 • Familjemedlemsskap 800 kr/år
 • Vuxen fr.o.m det år man fyller 18 år 400 kr/år
 • Ungdom upp t.o.m. 17 år 200 kr/år
Tävlingsavgifter gäller Orienterings- & skidtävlingar

Ordinarie tävlingsavgifter betalas av klubben, enligt nedan.

 • Tävlingsavgift för deltagande i klubbmästerskap, Fyrklubbs-tävling, poängjakt på Kullaberg, träning inom OLNV och klubbens sommartävlingar i  Lerbergsskogen ingår i medlemskapet.
 • Avgift utöver ordinarie tävlingsavgifter vid efteranmälan betalas av den tävlande (gäller alla).
 • Anmäld som ej kommer till start betalar tävlingsavgiften själv (gäller alla).
 • För tävlingar utomlands ersätter klubben erlagd startavgift med belopp enligt nedan.

Belopp på tävlingsavgifter som betalas av IS Kullen enligt nedan:

 • Ungdom hela tävlingsavgiften, dock max 85 kronor
 • Vuxen 50% av tävlingsavgiften, dock max 85 kronor
 • Elitklass 50% av tävlingsavgiften, dock max 120 kronor
Stafetter

Klubben betalar startavgift i deltagandet i stafett som är sanktionerad av Styrelsen.

Läger

För läger i olika former betalas avgifter till klubben enligt följande:

 • För egna klubbläger utgår avgift för mat och logi enligt självkostnadsprincipen.
 • Ungdomar som blir uttagna till Resor och Läger i SKOF;s regi betalar 100 kr/dygn för kost och logi.
 • Andra ungdomslägeravgifter för t.ex. breddläger, OL-camp, Riksläger och liknande betalas 1⁄2 deltagaravgiften av klubben för ett läger/år.
 • Juniorer som deltar i SKOF,s tävlingsresor. Klubben betalar 1⁄2 avgifter för st resor/år. Övrigt deltagande betalas av den tävlande.
Resekostnadsersättning

För körning med egen bil till aktivitet, sanktionerad av styrelsen, såsom möten i SKOF:s regi, kurser och liknande där klubben representeras utgår ersättning med 25,00 kr/mil. Samåkning eftersträvas alltid.

Rulla till toppen