Partners

Här kan ni läsa om IS Kullens partners. Om ni vill vara med och stötta IS Kullen på ert sätt, ta kontakt med oss på info@iskullen.nu


Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energibolag. Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare, företag och besökare. Vi tillhandahåller en helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Och vi blickar hela tiden framåt mot nya sätt att förbättra livet på Kullabygden. Ledstjärnorna som genomsyrar vårt förhållningssätt och dagliga arbete är: Hjälpsamhet, Engagemang och Glädje. Vi har stark lokal förankring och ska vara det självklara valet i Kullabygden.


Informationsmöten om solceller och batterier

Höganäs Energi bjuder in till två informationsmöten: Ett om solceller i december och ett om batterier i januari.

Välkommen till två energiska kvällar hos Höganäs Energi på Verkstadsgatan 13 C i Höganäs!

  • Tisdag den 12 december kl 18.30-20.00 Solceller- vad, hur och varför?
  • Onsdag den 31 januari kl 18.30-20.00 Batterier – fungerar både med och utan solceller
Rulla till toppen