Partners

Här kan ni läsa om IS Kullens partners. Om ni vill vara med och stötta IS Kullen på ert sätt, ta kontakt med oss på info@iskullen.nu


Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energibolag. Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare, företag och besökare. Vi tillhandahåller en helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Och vi blickar hela tiden framåt mot nya sätt att förbättra livet på Kullabygden. Ledstjärnorna som genomsyrar vårt förhållningssätt och dagliga arbete är: Hjälpsamhet, Engagemang och Glädje. Vi har stark lokal förankring och ska vara det självklara valet i Kullabygden.

Höganäs Energi uppskattar föreningslivet och det samarbete som finns i Kullabygden. Hjälpsamhet, engagemang och glädje är viktigt för oss, och det är det för många av bygdens invånare också.

Vi vill tillsammans med dig stödja föreningarna i Kullabygden. Höganäs Energi Handel AB erbjuder därför alla nya elhandelskunder ett års gratis årsavgift på elhandelsfakturan, samt att vi ger motsvarande belopp till den förening som du vill stödja.

Rulla till toppen