Kartförsäljning

Vår orienteringskarta över Västra och Östra Kullaberg är från 2021, den uppdateras efterhand. Du kan köpa hela eller delar av kartan beroende på vilken skala du önskar. Terrängen på Kullaberg utgörs av stigrik blandskog, kulturmark med måttlig till stark kupering.
Vi har även orienteringskartor över Höganäs, Jonstorp, Lerberget, Nyhamnsläge och Viken.
Dessutom har vi en äldre turistkarta samt en nyreviderad (2021) friluftskarta 1:12500 över Kullaberg.
Kontakta Lennart Magnusson 0703-737367 eller lennart.magnusson.hgs@gmail.com för vidare information.

Rulla till toppen